Kam rūpi Sofi?

Home / Projektai / Kam rūpi Sofi?

„Kam rūpi Sofi?“ – tai 2010-2012 m. Danijos, Vokietijos, Nyderlandų, Lietuvos, Latvijos ir Estijos nevyriausybinių organizacijų įgyvendintas projektas, kurio tikslas − prisidėti prie penktojo Tūkstantmečio vystymosi tikslo (TVT 5) įgyvendinimo besivystančiose šalyse, ypač Afrikoje. Penktasis tikslas numatė trimis ketvirtadaliais sumažinti gimdyvių mirtingumą besivystančiose šalyse, užtikrinti, kad reprodukcinės sveikatos paslaugos būtų prieinamos visiems.
Projekto „Kam rūpi Sophie“ uždavinys – informuoti Lietuvos visuomenę – jaunimą, moteris, politikus, žiniasklaidos atstovus – apie Afrikos paauglių mergaičių lytinę reprodukcinę sveikatą ir teises bei jų sąsajas su skurdu, neraštingumu, gimdyvių mirtingumu Užsachario Afrikoje ir siekti, kad reprodukcinė sveikata ir teisės bei Afrikos šalys taptų Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos prioritetu. Pagrindinės šios kampanijos idėja – jaunos Afrikos moterys yra gyvenimo simbolis, Afrikos ateitis, pagrindas tvariam vystymuisi Afrikoje.
Siekdama įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius, Asociacija rengė visuomenės informavimo ir sąmoningumo didinimo kampanijas, organizavo šviečiamuosius renginius politikams ir sprendimų priėmėjams, vietos bendruomenėms, jauniems žmonėms.
Šviečiamieji renginiai buvo surengti 8 Lietuvos miestuose, 8 aukštosiose mokyklose, 7 vidurinėse mokyklose. Per šviečiamuosius renginius buvo rodomi projekto partnerės Danijos organizacijos sukurti dokumentiniai filmai „Kam ji rūpi?“ ir „Per jauna tapti mama“ (filmus žiūrėti žemiau). Filmuose Afrikos paauglės mergaitės pasakojo savo istorijas, atskleidė reprodukcinės sveikatos ir teisių problemas, su kuriomis susiduria: ankstyvas nėštumas, menkas kontracepcijos prieinamumas, ankstyva motinystė, nebaigti mokslai, skurdas, lytinė prievarta ir smurtas. 2012 m. Asociacija sukūrė filmą „Jaunimo sveikata ir teisės – visų rūpestis“ apie jaunimo reprodukcinę sveikatą ir teises, šalių įsipareigojimus jas užtikrinti, lytinio švietimo svarbą, įskaitant informaciją apie kontracepciją jaunimui.
Siekdama paskatinti politikus aktyviau dalyvauti formuojant Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politiką ir siekti, kad reprodukcinė sveikata ir teisės bei Afrikos šalys būtų įtrauktos į Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos prioritetų sąrašą, Asociacija surengė 6 šviečiamąsias akcijas Seimo nariams ir atsakingiems Užsienio reikalų ministerijos (URM) tarnautojams, įteikė 2 kreipimusis Seimo nariams dėl Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo pagalbos Afrikos šalims reprodukcinės sveikatos ir teisių srityje.
Bendradarbiaujant su Visuomenės plėtros, reprodukcinės sveikatos ir teisių parlamentine grupe surengta konferencija Seime apie TVT 5 įgyvendinimą, susitikimas su Užsienio reikalų ministru Audroniu Ažubaliu, parašyti 2 kreipimaisi į LR Vyriausybę ir Užsienio reikalų ministrą, raginant įtraukti Afriką ir reprodukcinę sveikatą ir teises į Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo prioritetų sąrašą. Padedant Seimo Europos klubo prezidentui Seimo nariui Petrui Auštrevičiui surengta diskusija apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo prioritetus ir Afriką bei reprodukcinę sveikatą. Asociacijos atstovai aktyviai dalyvavo 2 URM diskusijose dėl Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo prioritetų, ragino skirti prioritetą Afrikos šalims ir reprodukcinei sveikatai ir teisėms.
Asociacija džiaugiasi, kad per trejus projekto įgyvendinimo metus visuomenės informuotumo ir sąmoningumo didinimo kampanijos žinutė pasiekė daugiau nei 500 tūkst. žmonių, 200 vietos bendruomenės narių ir 1500 jaunų žmonių apsilankė šviečiamuosiuose renginiuose ir sužinojo, kokia svarbi išsivysčiusių šalių pagalba Afrikos šalių moterims reprodukcinės sveikatos ir teisių srityje. Renginių dalyviai teigė, kad jie tapo jautresni Afrikos šalių paauglių mergaičių likimui.
Per žiniasklaidos priemones daugiau nei 300 tūkst. žmonių sužinojo apie Afrikos paauglių mergaičių reprodukcinės sveikatos ir teisių problemas, apie glaudų ryšį tarp TVT 5 ir kitų Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo (skurdo mažinimo, raštingumo didinimo, lygių galimybių užtikrinimo, kūdikių mirtingumo mažinimo).
Atkakliu darbu Asociacijai pavyko pasiekti, kad sveikatos ir socialinė apsauga bei parama moterims kaip atskirai socialinei grupei būtų įtrauktos į Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo prioritetų sąrašą.

Dokumentinis filmas „Kam ji rūpi?“

Dokumentinis filmas „Per jauna tapti mama“