Reprodukcinės teisės

 •  Teisė į gyvybę.

 •  Teisė į asmeninę laisvę ir saugumą.

 •  Teisė į lygybę ir laisvę nuo visų formų diskriminacijos.

 •  Teisė į privatų gyvenimą.

 •  Teisė į minties laisvę.

 •  Teisė į informaciją ir švietimą.

 •  Teisė pasirinkti, ar tuoktis, ar kurti ir (ar) planuoti šeimą.

 •  Teisė spręsti, ar turėti vaikų arba kada jų turėti.

 •  Teisė į sveikatos priežiūrą ir apsaugą.

 •  Teisė naudotis mokslo pažangos laimėjimais.

 •  Teisė laisvai burtis ir dalyvauti politikoje.

 •  Teisė būti apsaugotam nuo kankinimų ir žeminančio elgesio.