NVO tinklas ReGina

ReGina – nevyriausybinių moterų organizacijų tinklas, siekiantis visuomenės lytinės reprodukcinės sveikatos ir teisių įgyvendinimo Lietuvoje. ReGina susikūrė 2005 m., apjungdama 7 moterų organizacijas.

Vizija

Norime gyventi pasaulyje, kuriame užtikrintas teisingumas, lyčių lygios galimybės, nediskriminavimas, asmenys naudojasi įstatymu grįstomis lytinėmis reprodukcinėmis teisėmis ir gali visiškai jas įgyvendinti.

Vertybės

 • Lytinės reprodukcinės teisės – vienos iš pagrindinių žmogaus teisių.
 • Prieinama informacija, švietimas ir lytinės reprodukcinės sveikatos paslaugos visuomenei, ypač moterims ir jaunimui.
 • Teisė į informaciją ir laisvą pasirinkimą, į kontracepcijos prieinamumą ir neplanuoto nėštumo nutraukimą.
 • Lyčių lygybė ir nediskriminavimas visose gyvenimo srityse.

Misija

Skelbti ir ginti lytines reprodukcines teises kaip pagrindines žmogaus teises, siekti jų įgyvendinimo Lietuvoje.
Siekiame, kad moterų lytinei reprodukcinei sveikatai ir teisėms Lietuvoje būtų užtikrintas reikiamas dėmesys ir prioritetas.

Tikslai

 • Dalyvauti tobulinant lytinės reprodukcinės sveikatos įstatyminę bazę siekiant, kad ji būtų pagrįsta žmogaus teisėmis.
 • Siekti, kad visuomenės nariai, ypač moterys ir jaunimas, būtų tinkamai informuoti apie lytinę reprodukcinę sveikatą, žinotų savo teises ir jomis naudotųsi.
 • Siekti veiksmingo lytinių reprodukcinių teisių įgyvendinimo, stiprinant savarankišką ir nepriklausomą ReGinos tinklą.
 • Skatinti vyrus dalyvauti lytinės reprodukcinės sveikatos gerinime.

ReGina tinklas vienija šias organizacijas:

 1. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras, el. p. anyksciumoterys@gmail.com. Plačiau >>>
 2. Anykščių socialinių paslaugų centras, el. p.
 3. Visuomeninė organizacija „Branda“, el. p. leonora@freemail.lt. Plačiau >>>
 4. Labdaros ir paramos fondas “Frida”, el. p. info@frid.lt. Plačiau >>>
 5. Lygių galimybių plėtros centras, el. p. info@gap.lt. Plačiau >>>
 6. Marijampolės apskrities moters veiklos centras, el. p. adolfina.b@gmail.com. Plačiau >>>
 7. Moterų informacijos centras, el. p. mic@lygus.ltPlačiau >>>
 8. Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto krizių centras, el. p. info@vmkc.lt. Plačiau >>>
 9. Naujos kartos moterų iniciatyvos, el. p. info@nkmi.lt. Plačiau >>>
 10. Socialinių inovacijų fondas, el. p. mecajeva@lpf.lt, vkolpakova@yahoo.com. Plačiau >>>
 11. Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija, el. p. lithfpa@tavogyvenimas.lt.
 12. ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija, el. p. sveta@aids.lt. Plačiau >>>
 13. Panevėžio moterų užimtumo ir informacijos centras, el. p. paneveziomuic@gmail.com.
 14. Loreta Trakinskienė, el. p. loreta.trakinskiene@gmail.com.