Pozicija ir politika

Home / Apie mus / Pozicija ir politika

Abortas

Pasaulio sveikatos organizacija pabrėžia, kad remiantis moterų sveikatos poreikiais ir žmogaus teisėmis, saugi nėštumo nutraukimo paslauga moteriai turi būti lengvai pasiekiama ir finansiškai prieinama.
Legalus abortas Lietuvoje užtikrina moteriai pasirinkimo teisę: nešioti ar nutraukti nėštumą. Ši teisė yra neatskiriama nuo moters žmogiškųjų teisių pačiai spręsti bei kontroliuoti savo kūną.
Asociacija siekia, kad Lietuvoje abortas išliktų legalus, saugus, bet retas. Asociacija informuoja visuomenę apie galimus nėštumo nutraukimo būdus, chirurginį ir medikamentinį abortą.

Jaunimo lytinės reprodukcinės teisės

Norint, kad paaugliai ir jaunimas lytiškumą vertintų teigiamai, kad suvoktų savo vertę ir lyčių lygybės principus, jiems reikia teisingos informacijos ir emocinės paramos. Asociacija siekia, kad visi paaugliai ir jaunimas žinotų savo lytines reprodukcines teises, gebėtų priimti mokslu grįsta informacija paremtus sprendimus dėl savo lytinės reprodukcinės sveikatos, lytiškumo.
Asociacija gina pagrindines paauglių ir jaunimo lytines reprodukcines teises: teisę į mokslu grįstą lytinį švietimą ir informaciją apie lytinę reprodukcinę sveikatą ir teises, teisę į prieinamas ir jaunimui palankias lytinės reprodukcinės sveikatos paslaugas, teisę į prieinamą kontracepciją ir kt.

Lytinis ugdymas, švietimas

Paauglių ir jaunimo lytinis švietimas yra būtinas. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Sąjungos rekomendacijomis, moterų bei vaiko teisių konvencija, jaunimas turi teisę gauti savalaikę ir kokybišką informaciją jiems svarbiais klausimais. Asociacija siekia, kad Lietuvoje būtų kuriamos kokybiškos lytinio ugdymo ir švietimo strategijos bei programos, ir kad į lytinio ugdymo ir švietimo vykdymą būtų įtraukiamos nevyriausybinės organizacijos, turinčios patirtį ir besivadovaujančios žmogaus teisių principais. Lytinio ugdymo ir švietimo programomis turi būti siekiama, kad jaunimas gautų visavertę, mokslu grįstą informaciją apie lytinę reprodukcinę sveikatą ir teises, visus kontracepcijos būdus ir priemones, mokėtų tinkamai apsisaugoti nuo neplanuoto nėštumo, lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV ir AIDS, lytinio išnaudojimo, priekabiavimo ir smurto.
Lytinis ugdymas turi prasidėti šeimoje ir tęstis visą gyvenimą.

Kontracepcija

Asociacija siekia, kad kontracepcijos priemonės ir metodai būtų prieinami visiems lytiškai aktyviems asmenims, nepriklausomai nuo jų lyties, amžiaus, socialinio sluoksnio ar pajamų, ir kad kontraceptinių priemonių prieinamumas būtų užtikrintas teisės aktais. Asociacija remiasi mokslu grįsta informacija apie kontracepciją bei jos vartojimą ir siekia, kad kiekvienas turėtų teisę pasirinkti jam priimtiniausią ir veiksmingiausią kontracepcijos metodą ar priemonę. Asociacija skatina atsisakyti nepatikimų šeimos planavimo metodų (nutrauktas lytinis aktas, vaisingumo pažinimo metodai) ir naudotis patikimomis kontracepcijos priemonėmis bei metodais.

Gimdos kaklelio vėžio prevencija

Asociacija siekia, kad Lietuvoje būtų efektyviai vykdoma gimdos kaklelio vėžio prevencija – moterų nuo 25 m. patikra ir 11 m. mergaičių vakcinavimas nuo žmogaus papilomos viruso (ŽPV). Kad šios prevencijos priemonės galėtų būti sėkmingai įgyvendinamos, reikalingas visuomenės švietimas, kad žmonės suprastų ŽPV riziką, būtų motyvuoti ir apsaugotų nuo ligos moteris – skiepytų mergaites ŽPV vakcina, o moterys aktyviai dalyvautų valstybės rengiamose patikrose.

ŽIV ir AIDS

Visuomenei, ypač jaunimui, trūksta žinių, kaip apsisaugoti nuo lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV ir AIDS. Asociacija siekia mažinti ŽIV užsikrėtusių ir AIDS sergančių asmenų skaičių, skleidžia mokslu grįstą informaciją apie ŽIV ir AIDS prevenciją.

Vystomasis bendradarbiavimas

Asociacija siekia, kad tapusi šalimi donore Lietuva rūpintųsi Azijos, Afrikos, Karibų salyno šalių gyventojų, ypač moterų, lytine reprodukcine sveikata ir teisėmis, skirtų šioms šalims reikiamą pagalbą. Taip pat Asociacija atitinkamai formuoja visuomenės nuostatas ir viešąją politiką vystomojo bendradarbiavimo atžvilgiu, kad Lietuvos visuomenė žinotų vystomojo bendradarbiavimo tikslus, remtų juos ir skatintų jų įgyvendinimą.