Strateginės kryptys 2016-2024 m.

Home / Apie mus / Strateginės kryptys 2016-2024 m.

Asociacija siekia, kad :

politinės partijos, Vyriausybė ir savivalda į strateginius dokumentus ir programas

įtrauktų nuostatas dėl LRST ir daugiau dėmesio skirtų visuomenės lytinei

reprodukcinei sveikatai ir teisėms bei lyčių lygybei užtikrinti;

visuomenės ir ypač jaunimo lyderiai įsitrauktų į advokatavimą dėl lytinės

reprodukcinės sveikatos ir teisių, jaunimas gautų išsamų, mokslu grįstą, žmogaus teisėmis besiremiantį lytinį švietimą ir ugdymą;

Lietuvos politikai, visuomenės veikėjai prisidėtų prie teigiamo požiūrio į lytinę

reprodukcinę sveikatą ir teises formavimo;

Lietuvos medikai teiktų kokybiškas, modernias ir visiems prieinamas lytinės

reprodukcinės sveikatos paslaugas.