PAREMKITE

Paskirkite 1,2 % GPM ir ne tik

PRISIJUNKITE

Tapkite Asociacijos savanoriais

VEIKITE

Tapkite aktyvistu

Apie Asociaciją

Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija (Asociacija) yra vienintelė Lietuvoje nevyriausybinė organizacija, kurios prioritetas – rūpintis visuomenės, ypač jaunimo ir moterų, lytine reprodukcine sveikata ir teisėmis.

VIZIJA – visuomenė, remianti lytinę reprodukcinę sveikatą ir teises kaip natūralią ir neatskiriamą kasdienio gyvenimo dalį.

MISIJA – įgalinti Lietuvos visuomenę gerbti ir naudotis žmogaus teisėmis, ypač lytinėmis reprodukcinėmis teisėmis.

Strateginės kryptys 2016-2022 m.

Asociacija siekia, kad:

  • politinės partijos, Vyriausybė ir savivalda į strateginius dokumentus ir programas įtrauktų nuostatas dėl LRST ir daugiau dėmesio skirtų visuomenės lytinei reprodukcinei sveikatai ir teisėms bei lyčių lygybei užtikrinti;
  • visuomenės ir ypač jaunimo lyderiai įsitrauktų į advokatavimą dėl lytinės reprodukcinės sveikatos ir teisių, jaunimas gautų išsamų, mokslu grįstą, žmogaus teisėmis besiremiantį lytinį švietimą ir ugdymą;
  • Lietuvos politikai, visuomenės veikėjai prisidėtų prie teigiamo požiūrio į lytinę reprodukcinę sveikatą ir teises formavimo;
  • Lietuvos medikai teiktų kokybiškas, modernias ir visiems prieinamas lytinės reprodukcinės sveikatos paslaugas.

Lytinės reprodukcinės teisės

Teisė į gyvybę.
Teisė į asmeninę laisvę ir saugumą.
Teisė į lygybę ir laisvę nuo visų formų diskriminacijos.
Teisė į privatų gyvenimą.
Teisė į minties laisvę.
Teisė į informaciją ir švietimą.
Teisė pasirinkti, ar tuoktis, ar kurti ir (ar) planuoti šeimą.
Teisė spręsti, ar turėti vaikų arba kada jų turėti.
Teisė į sveikatos priežiūrą ir apsaugą.
Teisė naudotis mokslo pažangos laimėjimais.
Teisė laisvai burtis ir dalyvauti politikoje.
Teisė būti apsaugotam nuo kankinimų ir žeminančio elgesio.

naujienos

Mūsų partneriai ir rėmėjai