Kontracepcijos prieinamumo atlaso 2020 apžvalga

Home / Naujienos / Kontracepcijos prieinamumo atlaso 2020 apžvalga

Kiekvienais metais Europos Parlamento forumas dėl seksualinių bei reprodukcinių teisių leidžia Kontracepcijos prieinamumo atlasą (toliau tekste – Atlasas). Tai interaktyvus internetinis 46 Europos valstybių žemėlapis, parodantis valstybių sudarytas sąlygas naudotis šiuolaikinėmis kontraceptinėmis priemonėmis.
Atlase didžiausias dėmesys skiriamas kontraceptinių priemonių, konsultavimo bei internetinės informacijos apie šiuolaikinę kontracepciją prieinamumui Europos šalyse. Sąlygos naudotis šiuolaikine kontracepcija buvo nustatytos remiantis 5 kriterijais ir 15 subkriterijų. Pagal gautus rezultatus ekspertų grupė suskirstė šalis į šešias kontracepcijos prieinamumo grupes:
• Blogiausias prieinamumas: Lenkija;
• Labai blogas prieinamumas: Slovakija, Andora, Juodkalnija, Vengrija, Baltarusija, Bosnija ir Hercegovina, Rusija;
• Blogas prieinamumas: Azerbaidžanas, Rumunija, Armėnija, Sakartvelas, Šiaurės Makedonija, Graikija, Kipras, Čekija, Lietuva;
• Vidutinis prieinamumas: Ukraina, Serbija, Danija, Kroatija, Italija, Latvija, Šveicarija, Slovėnija, Bulgarija, Kosovas, Turkija;
• Labai geras prieinamumas: Estija, Norvegija, Islandija, Albanija, Ispanija, Moldova, Airija, Malta, Suomija, Austrija;
• Itin geras prieinamumas: Belgija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Olandija, Liuksemburgas, Švedija, Portugalija, Vokietija.
2020 m. Lietuva priskirta blogą kontracepcijos prieinamumą turinčių šalių grupei, nes Lietuvoje nėra kontraceptinių priemonių kompensavimo sistemos, įskaitant pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir jaunimui iki 19 m., nėra valstybinių interneto tinklapių apie kontraceptines priemones, vidutiniškai įvertintos konsultacinės paslaugos.
Atlaso duomenimis, Lietuvoje kontracepciją vartoja 46 proc. 15-49 m. amžiaus moterų. 37 proc. moterų naudoja modernias kontracepcijos priemones (pvz.: poodinį kontraceptinį implantą, spiralę ir kt.), o 8 proc. moterų savo šeimos planavimo poreikius įvertino kaip neįgyvendintus.
Aukščiausią ekspertų įvertinimą 2020 m. gavo Belgija. Šioje šalyje kontracepciją vartoja 59 proc. 15-49 m. amžiaus moterų. 59 proc. vartoja modernias kontracepcijos priemones (pvz.: poodinį implantą, injekcijas, spiralę ir kt.) ir tik 6 proc. moterų savo šeimos planavimo poreikius įvertino kaip neįgyvendintus. Gerus šalies rezultatus nulėmė šalyje vykdoma kontracepcijos politika. Belgijoje asmenims iki 25 m. amžiaus yra kompensuojamos visos kontraceptinės priemonės (anksčiau kontracepcija buvo kompensuojama moterims iki 21 m. amžiaus), o skubioji kontracepcija yra kompensuojama visų amžiaus grupių moterims.
Kitų aukštą įvertinimą gavusių valstybių, kaip Suomijos, Islandijos, Olandijos ir Ispanijos, rezultatai taip pat buvo susiję su šių valstybių vykdoma kontracepcijos politika. Suomijoje nuo 2021 m. pradėta kompensuoti kontraceptines priemones moterims iki 25 m. amžiaus, kaip buvo įsipareigota Nairobio viršūnių susitikime. Siekiant sumažinti finansinę naštą jaunimui, Islandijoje 2020 m. buvo pradėta kompensuoti hormoninę kontracepciją merginoms iki 20 m. amžiaus, o 2019 m. sumažintas pridėtinės vertės mokestis kontracepcijos ir moterų higienos priemonėms nuo 24 proc. iki 11 proc. Olandijoje 2019 m. buvo pradėta vykdyti programa, kuria siekiama kompensuoti kontracepciją pažeidžiamų asmenų grupėms. Ispanijoje 2019 m. valstybė pradėjo kompensuoti kontraceptinį žiedą visų amžiaus grupių moterims.
2020 m. tik septynios Europos valstybės priėmė įstatymus, kurie pagerino kontracepcijos ir konsultavimo dėl kontracepcijos prieinamumą, o keturios valstybės pagerino informacijos apie kontracepciją prieinamumą internetinėje erdvėje.
Aukščiausią ekspertų įvertinimą gavo Belgija, o žemiausią įvertinimą – Lenkija, vienintelė Europos valstybė, kuri per pastaruosius 4 m. sugriežtino kontracepcijos ir informacijos apie kontracepciją prieinamumą savo gyventojams. Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija ir Lietuva, yra tarp dešimties prasčiausiai įvertintų valstybių modernios kontracepcijos vartojimo srityje. Šiose valstybėse yra gajus mitas, kad geresnis kontracepcijos prieinamumas neigiamai paveikia gimstamumo rodiklį, tačiau Atlase pateikti duomenys demonstruoja, kad ES valstybėse, kuriose yra užtikrintas kontracepcijos prieinamumas visiems gyventojams, yra ir didžiausias gimstamumas.

Contraception Atlas 2020 (EN)