TPTF lytinių reprodukcinių teisių chartija

1. Teisė į gyvybę

2. Teisė į asmeninę laisvę ir saugumą

3. Teisė į lygybę ir laisvę nuo visų formų diskriminacijos

4. Teisė į asmeninį gyvenimą (slaptumą)

5. Teisė į minčių laisvę

6. Teisė į informaciją ir švietimą

7. Teisė pasirinkti, ar tuoktis, ar kurti ir (ar) planuoti šeimą

8. Teisė spręsti, ar turėti ir kada turėti vaikų 

9. Teisė į sveikatos priežiūrą ir apsaugą

10. Teisė naudotis mokslo pažangos laimėjimais

11. Teisė laisvai burtis ir dalyvauti politikoje

12. Teisė būti apsaugotam nuo kankinimų ir žeminančio elgesio

Visas tekstas TPTF lytinių reprodukcinių teisių chartija lietuvių k.

Originalus dokumentas IPPF Charter on Sexual and Reproductive Rights 2003