PSO rekomendacijos dėl lytinio švietimo

Lytinis švietimas – tai amžių atitinkantis mokymas apie lytiškumą ir santykius, suteikiantis mokslu grįstos ir objektyvios informacijos bei įgūdžių, padedančių suvokti savo lytiškumą, juo džiaugtis, kurti saugius ir pilnaverčius santykius, prisiimti atsakomybę už savo bei kitų reprodukcinę sveikatą ir gerovę. UNESCO lytinį švietimą apibrėžia kaip fundamentalią žmogaus gyvenimo dalį, apimančią fizinius, psichologinius, dvasinius, socialinius, ekonominius politinius ir kultūrinius aspektus.
Vaikui augant formuojasi jo įgūdžiai, vertybės ir nuostatos apie žmogaus kūną, santykius ir lytiškumą, todėl svarbu, kad vaikai ir paaugliai gautų teisingą, mokslu grįstą informaciją apie lytiškumą. UNESCO tyrimai įrodė, kad šiuolaikiškas lytiškumo ugdymas ne tik sumažina jaunimo neplanuotų nėštumų, abortų ir lytiškai plintančių infekcijų skaičių, bet turi įtakos atsakingesnei jaunuolių lytinei elgsenai, moko bendravimo, formuoja teisingą lytiškumo viziją, padeda išvengti lytinės prievartos ir išnaudojimo.

2010 metais Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) sudarė Europos valstybėms skirtus rekomendacinio pobūdžio lytinio švietimo standartus, kuriuose nurodoma, kad lytinis švietimas turėtų:

 • atitikti jauno žmogaus amžių, atsižvelgti į kultūrinius, socialinius aspektus ir jaunuolio poreikius;
 • būti pagrįstas žmogaus teisėmis;
 • teikti holistinį žmogaus suvokimą;
 • skatinti lyčių lygybę, lytinės įvairovės priimtinumą;
 • prasidėti nuo gimimo;
 • būti suprantamas kaip indėlis į dorą ir supratingą visuomenę;
 • remtis mokslu grįsta informacija.

Remiantis PSO, lytiniu švietimu siekiama:

 • skatinti toleranciją, atvirumą ir pagarbą lytiškumui, skirtingam gyvenimo būdui, nuostatoms ir vertybėms;
 • pripažinti lytinę įvairovę ir lyčių skirtumus, suvokti lytinę tapatybę ir lyčių vaidmenis;
 • įgalinti žmones priimti apgalvotą, atsakingą sprendimą savo bei partnerio atžvilgiu;
 • informuoti, suteikti žinių apie žmogaus kūną, jo raidą ir funkcijas, susijusias su lytiškumu;
 • ugdyti asmenybę, mokančią išreikšti jausmus ir poreikius, pozityviai vertinančią lytiškumą, lytinę tapatybę, atsisakančią lyčių stereotipų;
 • teikti tinkamą informaciją apie fizinius, pažintinius, socialinius, emocinius ir kultūrinius lytiškumo aspektus, kontracepciją, lytiškai plintančių infekcijų (LPI), ŽIV ir lytinės prievartos prevenciją;
 • ugdyti su lytiškumu ir bendravimu susijusius gyvenimiškus įgūdžius;
 • informuoti apie konsultavimosi ir medicinos paslaugų teikimą bei prieinamumą, susidūrus su problemomis ar iškilus klausimams, susijusiems su lytiškumu;
 • skatinti jaunimą remtis žmogaus teisėmis, analizuojant lytiškumą, skirtingas asmenines nuostatas ir vertybes;
 • ugdyti gebėjimą kurti lygiaverčius, abipusiu supratimu ir pagarba grįstus santykius;
 • įgalinti žmones kalbėti apie lytiškumą, emocijas ir santykius.