Kontracepcijos atlasas 2023

Home / Naujienos / Kontracepcijos atlasas 2023

 

 

2023 m. vasario 8 d. vyko kasmetinė Europos parlamentinio lytinių reprodukcinių teisių forumo konferencija „Kontracepcijos atlasas 2023“, skirta aptarti kontracepcijos prieinamumą 46 Europos šalyse. Šalys buvo vertinamos pagal penkis indikatorius – kontracepcijos prieinamumą, galimybę gauti kontracepcijos konsultaciją, internete pateikiamą (valstybiniuose tinklapiuose) patikimą informaciją apie kontracepciją, kontracepcijos kompensavimą, įskaitant ilgo veikimo kontracepciją (angl. LARC) ir kontracepcijos kompensavimą jaunimui. „Kontracepcijos atlasas 2023“ parengtas bendradarbiaujant įvairių šalių lytinės reprodukcinės sveikatos ir teisių ekspertams, grupė atliko nepriklausomus tyrimus.

Tyrimų rezultatai parodė, kad veiksmingos šiuolaikiškos kontracepcijos priemonės europiečiams išlieka iššūkiu. Nepaisant to, daugumoje Europos šalių stebima pažanga. Iš 46 Europos šalių:

  • 20 šalių (43 %) įtraukia kontraceptines priemones, įskaitant ir LARC, į nacionalinės sveikatos sistemos kompensuojamųjų vaistų sąrašą;
  • 14 šalių (30 %) nacionalinė sveikatos sistema kompensuoja kontraceptines priemones jaunimui iki 25 metų ir vyresniems;
  • 41 šalies (89%) nacionalinėje sveikatos sistemoje teikiamos nemokamos kontracepcijos konsultacijos;
  • 19 šalių (41 %) mokslu grįsta informacija apie kontracepciją pateikiama valstybinėse interneto svetainėse.

Tyrimų duomenimis, geriausiai įvertintos daugiausiai balų pagal indikatorius surinkusios šalys: Jungtinė Karalystė (96,9 %), Prancūzija (93,2 %), Belgija (91,1 %), Liuksemburgas ( 85,2 %), Švedija ( 82,9 %), Airija (82,3 %), Estija (81,6%),  Nyderlandai (81,1 %), Slovėnija (79,3%), Vokietija (75,1 %), Andora (57,5%).

Šalys, kuriose labai geras kontracepcijos prieinamumas: Portugalija (73,8%), Norvegija (70,8%), Ispanija (69,7%), Moldova (69,5%), Albanija (68,1%), Suomija (66,4%), Danija (63,3%), Austrija (62,2%).

Gero kontracepcijos prieinamumo šalys: Serbija (59,8%), Šveicarija (58,3%), Italija (57,3), Latvija (56,8%), Kosovas (55%), Malta (51,6%).

Vidutinio kontracepcijos prieinamumo šalys: Rumunija (54,4%), Sakartvelas (52,9%), Bulgarija (52,1%), Čekija (51,7%), Ukraina (51,7%), Azerbaidžanas (51,1%), Lietuva (50,6%), žemiausiai įvertinta iš Baltijos šalių.

Prasto kontracepcijos prieinamumo šalys: Graikija (49%), Kroatija (47,3%), Šiaurės Makedonija (46,9%), Slovakija (46,8%), Juodkalnija (45,7%), Baltarusija (44,4%), Armėnija (43,2%), Rusija (42,8%), Turkija (42,2%), Vengrija (40%), Bosnija ir Hercegovina (39%).

Blogiausio kontracepcijos prieinamumo šalis – Lenkija.

Jungtinė Karalystė (96,9 %) įvertinta geriausiai Europoje. Kontracepcija Jungtinėje Karalystėje kompensuojama asmenims iki 25 m., o Lietuvoje 2021-2022 m. Vyriausybė priėmė sprendimą kompensuoti  tik mažąją hormonų spiralę 15-20 metų amžiaus merginoms. Lietuvoje socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms neteikiamos lengvatos kontracepcijai, Jungtinėje Karalystėje šioms grupėms kontracepcija kompensuojama.

Lietuvoje trūksta informacijos apie kontracepciją, jos efektyvumą ir naudojimą. Šalyje nėra valstybinių kontracepcijos tinklapių, nėra pakankamai informacijos apie kontracepcijos reikšmę, todėl bendras visuomenės informuotumas apie kontracepciją ir apsisaugojimą nuo neplanuoto nėštumo yra menkas, vyrauja įvairūs mitai apie kontracepciją.  Lietuvoje neįteisinta savanoriška chirurginė sterilizacija.

Lietuvos kontracepcijos tinklapiuose pateikiama informacija nėra pritaikyta kitataučiams.

Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į „Kontracepcijos atlaso 2023“ rezultatus, ragina valstybes nares užtikrinti visuotinę prieigą prie kokybiškų šiuolaikinių kontracepcijos priemonių bei metodų. EP skatina sudaryti sąlygas visuomenei gauti kokybišką informaciją apie kontracepciją ir šeimos planavimo konsultacijas. Taip pat EP siūlo pašalinti socialines, finansines ir kitas kliūtis, trukdančias naudotis kontracepcija, kad kiekvienas asmuo galėtų pasirinkti jam tinkamiausią kontracepcijos metodą ar priemonę.