Informacinis seminaras – skriaudos eliminavimas, prevencija ir valdymas (angl. Safeguarding)

Home / Naujienos / Informacinis seminaras – skriaudos eliminavimas, prevencija ir valdymas (angl. Safeguarding)

2022 m. sausio 26 d. Asociacijos nariams buvo surengtas informacinis seminaras apie skriaudos ir žalos  prevenciją, eliminavimą ir valdymą, remiantis Tarptautinės planuotos tėvystės federacijos, TPTF (angl. IPPF), politika ir vadovu.

Skriaudos eliminavimas yra organizacijos atsakomybė užtikrinti, kad organizacijos veikla bei programos vyktų saugioje aplinkoje, o jos darbuotojai, nariai, savanoriai  neatliktų skriaudos veiksmų  organizacijos klientams, projektų dalyviams, įskaitant vaikus ir  pažeidžiamus  suaugusius, bei nesukeltų žalos.

Skriauda ir žala asmeniui apima lytinį priekabiavimą, lytinį išnaudojimą ir lytinę prievartą. TPTF išskiria keturis pagrindinius žingsnius organizacijos politikoje: įvertinti riziką, pranešti apie incidentą, laiku ir kompetetingai reaguoti į incidentą, panaikinti skriaudą ir užtikrinti, kad ji nepasikartotų. Politika atitinkamai koreliuoja su  Vaiko teisių konvencija,  Neįgaliųjų teisių konevencija, CEDOW, Moterų konvencija. Pranešti apie patirtą lytinę skriaudą  reikia Asociacijos vadovybei ir, arba specialiai IPPF sukurtoje konfidencialioje platformoje, veikiančioje visą parą.

https://IPPF.SafeReport.eu/web à naudojant kompiuterį

https://IPPF.SafeReport.eu/mobile à naudojant telefoną

Daugiau informacijos: https://IPPF.SafeReport.eu