Ką daryti, kad Lietuvos žmonės suprastų kontracepcijos naudą (Esė konkursas)

Home / Naujienos / Ką daryti, kad Lietuvos žmonės suprastų kontracepcijos naudą (Esė konkursas)

2014-2015 m. Tarptautinė planuotos tėvystės federacija (angl. IPPF) „Barometro“ tyrimu įvertino šiuolaikinės kontracepcijos prieinamumą šešiolikoje Europos Sąjungos šalių, taip pat ir Lietuvoje. Buvo vertinami šalių pasiekimai aštuoniose srityse: politika kontracepcijos klausimu, visuomenės informuotumas, lytinis ugdymas ir švietimas mokykloje, sveikatos priežiūros specialistų švietimas ir mokymas, individualus konsultavimas ir paslaugos, kontracepcijos priemonių kompensavimas, diskriminavimo prevencija, moterų įgalinimas. Remiantis tyrimu, Lietuvos rezultatai visose tirtose srityse buvo blogesni nei kitų 15 šalių. Tyrimas parodė, kad Lietuva neturi lytinės reprodukcinės sveikatos ir teisių strategijos ar programos, šalyje nėra mokslu grįsto lytinio švietimo, kontracepcijos priemonių kompensavimo sistemos, neteikiamos kokybiškos individualios konsultacijos, visuomenė per mažai informuota apie kontraceptinių priemonių pasirinkimo galimybes, per mažai dėmesio skiriama pažeidžiamoms asmenų grupėms, sveikatos priežiūros specialistus ruošiančios institucijos nepakankamai skleidžia mokslu grįstą informaciją apie kontracepciją studentams medikams.
Norėdami atkreipti dėmesį į šią visuomenėje egzistuojančią problemą, kviečiame jaunus žmones dalyvauti esė rašymo konkurse ir bandyti kūrybiškai spręsti problemą. Tikimės, kad konkurso dalyviai atskleis problemos priežastis bei pateiks argumentuotus jos sprendimo būdus. Teksto autorius gali laisvai pasirinkti rašinio formą ar stilių (laiškas, kreipimasis, straipsnis, apybraiža, dialogas) bei adresatą (prezidentė, ministrai, Seimo nariai, žiniasklaida, pedagogai, tėvai, jaunimo ar kitos organizacijos).
Reikalavimai esė:
– originalumas, aiškumas, sklandumas, argumentuotumas, inovatyvumas;
– apimtis – vienas puslapis.
Konkurso darbus vertins komisija. Geriausios esė autorius bus apdovanotas.
Prašome darbą pateikti iki kovo 31 d. elektroniniu paštu jaunimas@tavogyvenimas.lt. Daugiau informacijos tel. 8 5 279 03 19 arba el.paštu jaunimas@tavogyvenimas.lt.