Visuomenė nepritaria reprodukcinei prievartai gimdyti – apklausos rezultatai

Home / Naujienos / Visuomenė nepritaria reprodukcinei prievartai gimdyti – apklausos rezultatai

 2018 metų vasario-balandžio mėnesiais, siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į  moters teisių pažeidimus renkantis nėštumo nutraukimą – moters  pažeminimą, jei ji renkasi ne gimdymą, bet nėštumo nutraukimą, moters menkinimą dėl jos sprendimo, nepritarimą jos savarankiškam sprendimui – Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos acociacija atliko apklausą. Į klausimus kviesti atsakyti nevyriausybinių organizacijų atstovai, jaunimas ir kiti visuomenės nariai. Atsakymai buvo renkami internetu panaudojant interaktyvią anketą. Respondentai galėjo pasisakyti tik vieną kartą iš vieno IP adreso.

Apklausa buvo siekiama sužinoti, kaip visuomenė vertina galimą aborto uždraudimą, ar pritaria reprodukcinei prievartai gimdyti, ar pateisina aborto stigmą, kokias priemones situacijai gerinti siūlytų Lietuvos Vyriausybei.

Apklausoje dalyvavo 300 respondentų, iš kurių 84 proc. moterų, 16 proc. vyrų.  87 proc. respondentų buvo 18 – 45 metų amžiaus, beveik 50 proc. sudarė 18-29 metų jaunuoliai. 92 proc. apklaustųjų gyvena miesto teritorijoje. Dauguma respondentų, 77 procentai, turi aukštąjį išsilavinimą.

63 proc. apklaustųjų neigiamai vertina Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovų siūlymą uždrausti abortą Lietuvoje, jie nesutinka ir su Katalikų bažnyčios skatinimu uždrausti moterims pačioms spręsti dėl nėštumo nutraukimo ar išsaugojimo bei nepriklausomai nuo aplinkybių gimdyti. 60 procentų apklaustųjų mano, kad toks draudimas labiausiai naudingas Katalikų bažnyčiai, bet ne visuomenei, moterims ar valstybei.

84 proc. apklaustųjų nurodė, kad šiuolaikinė visuomenė neturėtų moters  žeminti dėl atlikto nėštumo nutraukimo,  8 proc. respondentų teigė , kad aborto stigma  gali būti pateisinama. Į klausimą „Ar Lietuvos Vyriausybė turėtų reguliuoti nėštumo nutraukimą įstatymu ar įsakymu?“  40 proc. respondentų negalėjo atsakyti, 30 proc. apklaustųjų  atsakė, kad turėtų būti reguliuojama įstatymu, 15 proc. nurodė, kad turėtų būti reguliuojama įstatymu ir įsakymu.

70 proc. apklausos dalyvių nurodė, jog, norint sumažinti abortų skaičių, svarbu diegti žmogaus teisėmis ir mokslo įrodymais grįstą lytiškumo ugdymą mokykloje, 58 proc. atsakiusiųjų teigė, kad reikalinga kurti ir įgyvendinti mokslu grįstą šeimos planavimo programą, užtikrinančią informaciją ir kontracepcijos  prieinamumą, 58 proc. pažymėjo, kad būtina inicijuoti kontracepcijos kompensavimo mechanizmą pažeidžiamoms visuomenės grupėms (jaunoms, nedirbančioms, priklausomybių turinčioms, daugiavaikėms moterims bei šeimoms).

Apklausa parodė, kad ypač jaunoms Lietuvos moterims rūpi moterų reprodukcinės teisės ir sveikata, jos nori keisti situaciją šalyje. Dauguma (63 proc.) jaunų žmonių neigiamai vertino konservatyvių ir prieš žmogaus teises pasisakančių politikų bei Katalikų bažnyčios atstovų siūlymą uždrausti abortą šalyje ir teigė, kad toks draudimas naudingas tik pačiai bažnyčiai. Apklaustieji siūlė Lietuvos Vyriausybei imtis konkrečių priemonių, kad abortų skaičius šalyje sumažėtų – mokslu grįsto švietimo,  šeimos planavimo programos kontracepcijos kompensavimo mechanizmo pažeidžiamoms visuomenės grupėms kūrimo.  45 proc. respondentų įsitikinę, kad situacijai pagerinti reiktų aborto įstatymo.

Apklausos dalyviai nurodė, kad svarbu išsaugoti moterų teisę į nėštumo nutraukimą, o aborto uždraudimas prilygtų reprodukcinei prievartai gimdyti.