Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryboje Visuotinės periodinės peržiūros metu  LR Vyriausybė prisiėmė įgyvendinti rekomendaciją dėl reprodukcinės sveikatos gerinimo

Home / Naujienos / Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryboje Visuotinės periodinės peržiūros metu  LR Vyriausybė prisiėmė įgyvendinti rekomendaciją dėl reprodukcinės sveikatos gerinimo

2017 m. vasario 27 d. – kovo 24 d. Ženevoje Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryboje buvo svarstoma Lietuvos ataskaita dėl žmogaus teisių įgyvendinimo bei įsipareigojimų, prisiimtų 2012 m., vykdymas. Visuotinė periodinė peržiūra (angl. Universal Periodic Review, UPR) vykdoma kas ketverius metus. Pirmą kartą Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos Visuotinės peržiūros  sesijoje Lietuva dalyvavo 2011 m.

2017 m. LR Vyriausybė įsipareigojo įgyvendinti Suomijos rekomendaciją 100.141 – imtis veiksmų, kuriais būtų pagerinta padėtis seksualinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių srityje vadovaujantis ankstesnėmis rekomendacijomis, parengti nacionalinę seksualinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių strategiją ir įtraukti seksualinę ir reprodukcinę sveikatą į 2026-2036 m. Nacionalinę sveikatos programą.

Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija ir moterų nevyriausybinių moterų organizacijų tinklas ,,ReGina”  tikisi, kad LR Vyriausybė imsis iniaciatyvos spręsti lytinės reprodukcinės sveikatos  ir teisių klausimus nacionaliniu lygmeniu.

Už įsipareigojimų vykdymą  LR Vyriausybė atsiskaitys kitoje Visuotinėje periodinėje peržiūroje 2021 m.